Πολιτικη Απορρητου

Ο Όμιλος Cyprus Trading Corporation Plc (εφεξής “εμείς”, “εμάς” ή “μας”) λειτουργεί την ιστοσελίδα www.ctcgroup.com (εφεξής η “Ιστοσελίδα”) και είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που συλλέγονται ή παρέχονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες σας και πώς θα τις αντιμετωπίζουμε. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 1. Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε ή πως θα τις μοιραστούμε και ποιες επιλογές έχετε.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω:

 • Αυτής της Ιστοσελίδας.
 • Ηλεκτρονικού μηνύματος, υπό τη μορφή κειμένου και υπό τη μορφή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας μεταξύ εσάς και του Ιστότοπου.
 • Εφαρμογών σε κινητά ή άλλα μέσα που κάνετε λήψη από τον Ιστότοπο, οι οποίες παρέχουν αποκλειστική αλληλεπίδραση που δε βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης μεταξύ εσάς και του Ιστότοπου.
 • Αλληλεπίδρασης με τις διαφημίσεις και τις εφαρμογές μας σε Ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων μερών, εάν αυτές οι εφαρμογές ή οι διαφημίσεις περιέχουν τρίτους οι οποίοι συμμορφώνονται προς αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

Δεν ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγονται από:

 • Εμάς εκτός σύνδεσης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που λειτουργεί από εμάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών μας και των θυγατρικών εταιρειών μας).
 • Οποιοδήποτε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών μας και των θυγατρικών εταιρειών μας), μεταξύ άλλων μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής ή περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης) που μπορεί να συνδέεται ή να είναι προσβάσιμο από ή προς τον Ιστότοπο.

Δεν θα αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο αποτελεί μέρος της παροχής μιας υπηρεσίας μας σε εσάς. Θα αποκαλύψουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις πληροφορίες σας μόνο όπου έχουμε τη ρητή άδειά σας ή είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να το πράξουμε.

 1. Πληροφορίες που συλλέγουμε και με ποιο τρόπο

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε διάφορα είδη πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών με τις οποίες μπορεί να προσδιοριστεί ένα πρόσωπο και οι οποίες ορίζονται ως προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης βάσει του ισχύοντος νόμου (“Προσωπικές Πληροφορίες”), όπως είναι το επώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή η διεύθυνση IP.

Οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπό  μας περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες που παρέχετε μέσω της συμπλήρωσης εντύπων ή όταν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας, ιδίως κατά την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος.
 • Εγγραφές και αντίγραφα της αλληλογραφίας σας (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • Τα ερωτήματα αναζήτησης στην Ιστοσελίδα μας.
 • Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας από κινητή συσκευή όπως tablet ή τηλέφωνο, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας (Διεύθυνση IP) τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων ενός ή περισσότερων μοναδικών αναγνωριστικών στοιχείων της συσκευής σας.

Επίσης, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες, για παράδειγμα μέσω της χρήσης των “cookies”, όπως περιγράφεται παρακάτω, καθώς επίσης αποκτούμε ορισμένα είδη πληροφοριών όταν το πρόγραμμα περιήγησης του ιστού σας αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή όταν έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο σε άλλους Ιστότοπους, τους οποίους εξυπηρετεί ο Ιστότοπος.

 1. Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτόματων τεχνολογιών συλλογής δεδομένων

Καθώς πλοηγείτε και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτόματες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων για τη συλλογή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τον εξοπλισμό, τις ενέργειες περιήγησης και τα πρότυπα, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μορφής συγκεντρωτικών δεδομένων, δεδομένων πλοήγησης, δεδομένων τοποθεσίας, δεδομένων ροής κλικ ή ιστορικών δεδομένων, αριθμού κλικ και τρόπων αλληλεπίδρασης με συνδέσμους στον Ιστότοπο, ονόματα τομέα, (π.χ. διεύθυνση URL της τελευταίας σελίδας που επισκεφθήκατε πριν να κάνετε κλικ στον Ιστότοπο και τη διεύθυνση της σελίδας εξόδου κατά την έξοδο από τον Ιστότοπό μας), αρχεία καταγραφής και άλλα δεδομένα επικοινωνίας και τους πόρους στους οποίους έχετε πρόσβαση και χρήση στον Ιστότοπο.
 • Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και τη σύνδεση στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, του λειτουργικού συστήματος και του τύπου προγράμματος περιήγησης και τύπου πλατφόρμας (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης Firefox σε πλατφόρμα Macintosh) και γλώσσας, χρόνου πρόσβασης, του περιεχομένου τυχόν διαγραφέντων cookies. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα αφορούν  στατιστικά δεδομένα και περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες τις οποίες είτε διατηρούμε ή τις συνδέουμε με προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε με άλλους τρόπους ή τις λαμβάνουμε από τρίτους. Οι παραπάνω πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον Ιστότοπό  μας και να προσφέρουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Μεταξύ άλλων, μας επιτρέπει να:

 • Εκτιμήσουμε το μέγεθος του κοινού μας και τα πρότυπα χρήσης του.
 • Αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, επιτρέποντάς μας να προσαρμόζουμε τον Ιστότοπό μας σύμφωνα με τα ατομικά σας συμφέροντα.
 • Κάνουμε πιο η γρήγορες τις αναζητήσεις σας.
 • Σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στον Ιστότοπό μας.
 1. Η συγκατάθεσή σας

Υπάρχει πιθανότητα να μοιραζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με τους αντιπροσώπους μας, τους συνεργάτες ηλεκτρονικού εμπορίου και τους εργολάβους ή άλλους παρόχους υπηρεσιών, καθώς αυτό μπορεί να χρειαστεί για την αξιολόγηση της απόδοσης και της λειτουργικότητας του Δικτυακού Τόπου.

 1. Διαχείριση Βιογραφικών Σημειωμάτων

Με την υποβολή βιογραφικού σημειώματος μέσω της Ιστοσελίδας μας ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου, τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από τις εταιρείες του Ομίλου, μόνο για την αξιολόγηση σας για σκοπούς πρόσληψης στον Όμιλο.

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε, εάν επιθυμείτε, τη διατήρηση του βιογραφικού σας σημειώματος για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα μετά την πλήρωση της θέσης εργασίας για την οποία αιτηθήκατε ή για αξιολόγηση για μελλοντικές πιθανές θέσεις εργασίας στον Όμιλο, μέσω της συμπλήρωσης των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική φόρμα της Ιστοσελίδας μας, κάνοντας κλικ στο τετραγωνάκι που είναι διαθέσιμο για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που δεν προβείτε στην ενέργεια αυτή που περιγράφεται πιο πάνω, τότε το βιογραφικό σας σημείωμα θα διαγραφεί αμέσως μετά την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Επιπρόσθετα, σας δίδουμε τη δυνατότητα να αναιρέσετε, ανά πάσα στιγμή, τη συγκατάθεση που μας δώσατε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως σημειώνεται πιο κάτω.

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο διατηρούνται και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, τα οποία μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε ή να εξασφαλίσουμε για εσάς, όπως είναι για παράδειγμα τα ψυχομετρικά τεστ, για τα οποία εάν δε δοθεί η απαραίτητη συναίνεση για περαιτέρω διατήρησή τους, τότε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης για συγκεκριμένη θέση εργασίας, διαγράφονται μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα σας.

 1. Ασφάλεια πληροφοριών

Προσπαθούμε να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Secure Sockets Layer (SSL), το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που εισάγετε.

Διατηρούμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις σε σχέση με τη συλλογή, αποθήκευση και γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων των πελατών μας. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας σημαίνουν ότι μπορούμε περιστασιακά να ζητήσουμε απόδειξη ταυτότητας πριν αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε εσάς.

Κανένας τρόπος συλλογής, αποθήκευσης ή αποκάλυψης δεν είναι 100% ασφαλής, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά του.

 1. Επικοινωνία

Αν έχετε υποβάλει βιογραφικό σημείωμα μέσω του Ιστότοπού μας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πορεία της αίτησής σας για τη θέση εργασίας που αιτηθήκατε ή άλλων διαθέσιμων κενών θέσεων.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μέσω της Ιστοσελίδας ή με άλλο τρόπο), μπορούμε να διατηρήσουμε αρχείο με την επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφής κλήσεων).

 1. Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποστέλλεται στον υπολογιστή σας, στο κινητό ή σε άλλη συσκευή όταν επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο και αναγνωρίζει τη συσκευή σας σε μελλοντικές επισκέψεις. Αυτοί οι τύποι αρχείων κάνουν διάφορες εργασίες, όπως να θυμούνται τις προτιμήσεις σας και τα στοιχεία που επιλέξατε, βοηθώντας σας να βελτιώσετε την εμπειρία σας στον Ιστότοπο, διασφαλίζοντας παράλληλα την παροχή διαφημίσεων ή προσφορών οι οποίες σχετίζονται με τις προτιμήσεις σας και είναι πιο ενδιαφέρουσες για εσάς. Τα cookies χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο προκειμένου να προσφέρουν στους χρήστες μας μια πιο προσαρμοσμένη εμπειρία περιήγησης και μπορούν να χωριστούν σε 4 τύπους, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Κατηγορία 1: Αυστηρά απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορέσει ο Ιστότοπος να παρέχει τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, όπως για να θυμάται τα είδη των αγορών σας.

Κατηγορία 2: Cookies απόδοσης

Αυτός ο τύπος συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και τα δεδομένα συγχωνεύονται με άλλους χρήστες, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του Ιστότοπου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies του Google Analytics για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας φτάνουν στον Ιστότοπό μας, αναζητούν ή χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας, καθώς επίσης μας επισημαίνουν τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε τομείς όπως, πλοήγηση, εμπειρία αγορών και εκστρατείες μάρκετινγκ. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από αυτά τα cookies δεν δείχνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία από τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί ατομική ταυτότητα.

Κατηγορία 3: Cookies λειτουργίας

Αυτός ο τύπος θυμάται τις επιλογές που κάνετε όπως είναι η γλώσσα που έχετε επιλέξει. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να σας προσφέρουν καλύτερη εμπειρία και να κάνουν τις επισκέψεις σας πιο εξατομικευμένες και ευχάριστες. Οι πληροφορίες συγχωνεύονται επίσης με άλλους χρήστες σε ανώνυμη βάση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του Ιστότοπου.

Κατηγορία 4: Στοχευμένα cookies ή διαφημιστικά cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησής σας προκειμένου να καταστήσουν τη διαφήμιση σχετική με τα ενδιαφέροντά σας. Θυμούνται τους Ιστότοπους που έχετε επισκεφτεί και οι πληροφορίες αυτές μοιράζονται με τρίτους, όπως είναι οι διαφημιστές.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, για να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή ρυθμίζοντάς το να γίνεται πάντοτε μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η ενότητα “βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων cookies.

 1. Στατιστικά στοιχεία Ιστοτόπου

Μπορούμε να αποκαλύψουμε συγκεντρωτικά, ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό επισκεπτών στην Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε μια ανεξάρτητη εταιρεία μέτρησης και έρευνας για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας για λογαριασμό μας χρησιμοποιώντας cookies και κώδικα ο οποίος ενσωματώνεται στον Ιστότοπο. Τόσο τα cookies όσο και ο ενσωματωμένος κώδικας παρέχουν στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις στις σελίδες του Ιστότοπου, τη διάρκεια της προβολής μεμονωμένων σελίδων, τις διαδρομές που πραγματοποίησαν οι επισκέπτες μέσω του Ιστότοπου, τα δεδομένα σχετικά με τις ρυθμίσεις οθόνης των επισκεπτών και άλλες γενικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών, όπως και εκείνο που λαμβάνεται από άλλα cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο, για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

 1. Διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών

Στο βαθμό που συλλέξαμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης πελατών και προσαρμογής περιεχομένου (για περιγραφές αυτών των σκοπών βλ. παραπάνω), διατηρούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, και όπως είναι αναγκαίο ώστε να σας παρέχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες μας.

Οι Προσωπικές Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναλύσεων θα αποθηκεύονται όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, συνήθως για περίοδο 26 μηνών.

Η περίοδος για την οποία διατηρούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για λόγους συμμόρφωσης και νομικής επιβολής ποικίλλει και εξαρτάται από τη φύση των νομικών μας υποχρεώσεων σε κάθε περίπτωση.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ημερομηνία λήξης των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα παραπάνω.

 1. Νομική βάση για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών σας Πληροφοριών

Υπάρχουν διαφορετικές νομικές βάσεις στις οποίες βασίζουμε τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών σας Πληροφοριών, και συγκεκριμένα:

 • Συναίνεση: Θα βασιστούμε στη συγκατάθεσή σας για τη χρήση (i) των τεχνικών πληροφοριών που συλλέγονται από τις αυτόματες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω. (ii) Προσωπικών Πληροφοριών που χαρακτηρίζονται ως Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. (iii) των Προσωπικών σας Πληροφοριών για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. (iv) των Προσωπικών σας Πληροφοριών για άλλους σκοπούς, όταν ζητάμε τη συγκατάθεσή σας ξεχωριστά από αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.
 • Έννομα Συμφέροντα: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα έννομα συμφέροντά μας για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας και να αναλύσουμε τη χρήση του Ιστοτόπου μας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση: Επιτρέπεται η χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών στο βαθμό που αυτό απαιτείται για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.
 1. Πώς προστατεύουμε την ασφάλεια των Προσωπικών σας Πληροφοριών

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων) για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη. Για παράδειγμα, μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες και μπορούν να το κάνουν μόνο για επιτρεπόμενες επιχειρηματικές λειτουργίες. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση στη μετάδοση των Προσωπικών σας Πληροφοριών μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας χρησιμοποιώντας firewalls για να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στα Προσωπικά σας Στοιχεία.

Η ασφάλεια και η προφύλαξη των Προσωπικών σας Πληροφοριών εξαρτάται και από εσάς. Σε περίπτωση που σας δώσαμε (ή όπου επιλέξατε) έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας μας, είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα αυτού του κωδικού πρόσβασης. Σας ζητούμε να μην μοιραστείτε τον κωδικό σας με κανέναν. Σας παροτρύνουμε να είστε προσεκτικοί σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε δημόσιους χώρους του Ιστότοπου, όπως πίνακες ανακοινώσεων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για καταστρατηγήσεις οποιωνδήποτε ρυθμίσεων απορρήτου ή μέτρων ασφαλείας που περιέχονται στην Ιστοσελίδα.

 1. Γνωστοποιήσεις των Προσωπικών σας Πληροφοριών

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια μας, τους πελάτες μας ή άλλους. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς με σκοπό την προστασία από την οποιαδήποτε μορφή εξαπάτησης.

 1. Τοποθεσίες τρίτων

Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς και από τους Ιστότοπους των δικτύων συνεργατών μας, των διαφημιζόμενων και άλλων τρίτων. Αν ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους Ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές πριν υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους Ιστότοπους.

 1. Cookies τρίτου μέρους

Ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει cookies τρίτου μέρους, τα οποία είναι cookies που σχετίζονται με ένα αρχείο που ζητείται από άλλο όνομα τομέα. Αυτά ανήκουν και λειτουργούν από άλλους οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από εμάς. Δεν έχουμε πρόσβαση και δεν μπορούμε να ελέγξουμε cookies τρίτου μέρους. Οι οργανώσεις τρίτων μερών που τοποθετούν τα cookies έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου, οπότε αξίζει τον έλεγχο του Ιστότοπου τρίτου μέρους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies τους και τον τρόπο διαχείρισης τους.

 1. Διαχείριση των cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να απενεργοποιείτε τα cookies. Για να το κάνετε αυτό, αναζητήστε το μενού “βοήθειας” στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο σας καθοδηγεί πώς να αποτρέψετε την αποδοχή νέων cookies, πώς να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησης όταν λάβετε ένα νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies εντελώς. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε παρόμοια δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης, όπως τα cookie Flash, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του πρόσθετου ή επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του κατασκευαστή του.

Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του Ιστότοπου (π.χ. η απενεργοποίηση των cookies δεν θα σας επιτρέψει να αποθηκεύσετε και να ανακτήσετε το καλάθι αγορών σας κατά την επόμενη σύνδεση) ή να περιορίσει τη χρήση του Ιστότοπου.

 1. Τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να:

 • Λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε και τον τρόπο χρήσης τους (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Διορθώσετε ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς (δικαίωμα για διόρθωση δεδομένων).
 • Διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες (δικαίωμα διαγραφής / “δικαίωμα να ξεχαστεί”).
 • Λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία βρίσκονται σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή και να διαβιβάζετε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων).
 • Αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών όταν η χρήση αυτή βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας ή στα δημόσια συμφέροντα (δικαίωμα αντίρρησης).
 • Περιορίσετε, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).

Αν ζητάμε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι σε περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε διάφορες λειτουργίες της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο dpo@ctcgroup.com για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και περιορισμούς. Εάν βρίσκεστε σε ευρωπαϊκό έδαφος έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι είναι πιθανό να απαιτήσουμε από εσάς συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσουμε την εξουσιοδότησή σας, να υποβάλουμε το αίτημα καθώς και για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

 1. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας κατά διαστήματα. Παρόλο που ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε όταν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, αναμένεται από εσάς ότι θα προβαίνετε σε περιοδικούς ελέγχους ώστε να λαμβάνετε την πιο πρόσφατη έκδοσή της η οποία βρίσκεται στο https://www.ctcgroup.com, όποτε περιέλθει σε γνώση σας οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία είναι δεσμευτική για σας.

Αν αλλάξουμε οτιδήποτε στην Πολιτική Απορρήτου, η ημερομηνία αλλαγής θα αντικατοπτρίζεται στην “τελευταία ημερομηνία τροποποίησης”. Συμφωνείτε ότι θα επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου και θα ανανεώνετε (refresh) τη σελίδα κάθε φορά που το κάνετε. Συμφωνείτε να σημειώσετε την ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης της Πολιτικής Απορρήτου μας. Εάν η “τελευταία ημερομηνία τροποποίησης” δεν έχει μεταβληθεί από την τελευταία φορά που εξετάσατε την Πολιτική Απορρήτου μας, τότε αυτή δεν έχει επιδεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση. Από την άλλη πλευρά, αν η ημερομηνία έχει αλλάξει, τότε έχουν υπάρξει αλλαγές και συμφωνείτε ότι έχετε επανεξετάσει την Πολιτική Απορρήτου μας και συμφωνείτε με τους νέους όρους της. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον Ιστοτόπο μας, μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, εκλαμβάνεται ως αποδοχή της τροποποίησης.

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Ο Όμιλος Cyprus Trading Corporation Plc είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με εσάς και το δικαίωμά σας για πρόσβαση μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με το GDPR.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, μη διστάσετε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων στο dpo@ctcgroup.com

 1. Καμία εγγύηση ορθής εφαρμογής

Δεν εγγυόμαστε την ορθή εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να συμμορφωθούμε με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και θα λάβουμε άμεσα διορθωτικά μέτρα όταν μάθουμε για τυχόν παράλειψη συμμόρφωσης με την Πολιτική Απορρήτου μας. Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές που σχετίζονται με αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Τελευταία ημερομηνία τροποποίησης: 7 Ιανουαρίου 2019